Rejestr upadłości – gdzie szukać informacji o dłużnikach?

Rejestr upadłości – gdzie szukać informacji o dłużnikach?

Już wkrótce działalność rozpocznie Krajowy Rejestr Zadłużonych. Nowy Rejestr ma zastąpić aktualnie prowadzony Rejestr Dłużników Niewypłacalnych. Zgodnie z założeniami mają być do niego przekazywane informacje zarówno o osobach fizycznych, jak i przedsiębiorcach. Dlaczego powstaje Krajowy Rejestr Zadłużonych? Jest kilka powodów, dla których powstał pomysł stworzenia Krajowego Rejestru Zadłużonych. Zmiany w prawie upadłościowym, a przede wszystkim […]

Jak zgłosić wierzytelność w postępowaniu upadłościowym?

Jak zgłosić wierzytelność w postępowaniu upadłościowym?

Podstawową zasadą prowadzenia postępowania upadłościowego jest spłacenie wierzycieli. Aby jednak wierzytelność mogła zostać zakwalifikowana do jednej z kilku kategorii wierzytelności i następnie zaspokojona, wierzyciel musi dokonać jej zgłoszenia. Czym jest zgłoszenie wierzytelności? Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym to po prostu forma dochodzenia roszczeń przeciw upadłemu podmiotowi. Wierzyciel, który zgłosi swoje wierzytelności, korzysta z ochrony i […]

Kategorie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Kategorie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Celem postępowania upadłościowego jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli z majątku dłużnika. Niektóre grupy wierzycieli są uprzywilejowane, co oznacza, że otrzymują środki w pierwszej kolejności. Poznaj kategorie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Cztery kategorie wierzytelności Kolejność zaspokajania wierzytelności została określona w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. W art. 342 zostały wymienione cztery kategorie wierzytelności. […]

Długi małżonków po rozwodzie. Jakie są zobowiązania?

Długi małżonków po rozwodzie. Jakie są zobowiązania?

Większość małżonków decyduje się na wspólność majątkową. Zgodnie z tym, wszelkie dochody są ich wspólną własnością, a w przypadku, gdyby małżonkowie podjęli decyzję o rozwodzie, aktywa ulegają podziałowi. A co w sytuacji, gdy podczas rozwodu małżonkowie posiadają nieuregulowane należności? Wyjaśniamy, kto powinien spłacić długi po rozwodzie. Rozwód a długi Kluczową kwestią dotyczącą zadłużenia jest fakt, […]

Skutki upadłości konsumenckiej. Konsekwencje bankructwa

Skutki upadłości konsumenckiej. Konsekwencje bankructwa

Jakie są skutki upadłości konsumenckiej? Upadłość konsumencka to częściowe lub całościowe zredukowanie długów. Ale co w praktyce oznacza to dla upadłego? Z momentem ogłoszenia upadłości konsumenckiej, w zależności od sytuacji konsumenta, podejmowane są konkretne działania, mające na celu sukcesywne przywrócenie upadłemu niezależności finansowej. Jak wygląda ten proces, jakie obowiązki spoczywają na upadłym i jakie są […]

Jak wyjść z długów? Porady jak żyć z długami

Jak wyjść z długów? Porady jak żyć z długami

  Tysiące osób zmaga się z długami i ich liczba wciąż wzrasta. Wyjście z długów to z pewnością proces niełatwy, ale osiągnięcie finansowej niezależności i odzyskanie spokoju ducha jest możliwe. Istnieje kilka sposobów, aby zwalczyć zadłużenie i wrócić do normalnego życia. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak skutecznie wyjść z długów, sprawdź nasze porady. Jak psychicznie poradzić […]

Upadłość konsumencka, a działalność gospodarcza

Upadłość konsumencka, a działalność gospodarcza

  Prawo ubiegania się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej przysługuje wyłącznie niewypłacalnym osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Co zatem z przedsiębiorcami? Czy mają oni jakiekolwiek szanse na ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Zgodnie z polskim prawem istnieje sposób, aby przedsiębiorca ogłosił upadłość osoby fizycznej. Sprawdź, w jaki sposób tego dokonać. Upadłość konsumencka podczas prowadzenia działalności? W momencie, kiedy […]

Jak ogłosić upadłość firmy? Bankructwo działalności gospodarczej

Jak ogłosić upadłość firmy? Bankructwo działalności gospodarczej

Jak ogłosić upadłość firmy jednoosobowej? Ogłoszenie upadłości jednoosobowej firmy to często jedyne wyjście dla przedsiębiorcy, który popadł w kłopoty finansowe. Jej oczekiwanym skutkiem jest częściowa spłata wszystkich wierzycieli, dlatego nie każdy dłużnik posiada warunki, aby tego dokonać. O ogłoszenie upadłości może ubiegać się niewypłacalny przedsiębiorca, jednak musi on dysponować majątkiem wystarczającym na pokrycie kosztów całego […]

Jak ogłosić upadłość konsumencką? Ogłoszenie bankructwa

Jak ogłosić upadłość konsumencką? Ogłoszenie bankructwa

Jak ogłosić upadłość konsumencką? Cały proces upadłościowy ma na celu jedno, konkretne działanie – umorzenie długu. Z momentem ogłoszenia upadłości konsumenckiej następuje nawet 90% redukcja zadłużenia lub jego całkowite anulowanie. Jednak na ostateczne postanowienie sądu ma wpływ wiele czynników pośrednich. Już od tego, w jaki sposób skonstruowany jest wniosek o ogłoszenie bankructwa przez osobę fizyczną […]

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej osoby fizycznej

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej osoby fizycznej

  Proces upadłościowy, mający na celu oddłużenie konsumenta, rozpoczyna się wraz z momentem złożenia wniosku o upadłość konsumencką. Sposób, w jaki wniosek został przygotowany ma kluczowe znaczenie dla przebiegu tego procesu, a także ma decydujący wpływ na ostateczną decyzję sądu – ogłoszenie upadłości, bądź nie. Jak sporządzić go właściwie i co powinien zawierać? Kto, kiedy i gdzie […]