Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka – czym jest i jak ją ogłosić?

Wpadłeś w pętlę zadłużenia i nie widzisz szansy na spłatę zaciągniętych zobowiązań? Z tej sytuacji jest wyjście – upadłość konsumencka. Nowelizacja przepisów uprościła procedurę i zliberalizowała przesłanki, od których zależy, czy ogłoszenie przez sąd upadłości konsumenckiej będzie możliwe. Jeżeli chcesz pozbyć się długów i spać spokojnie, pomożemy Ci odzyskać równowagę zarówno finansową, jak i psychiczną.

Na czym polega upadłość konsumencka?

Ustawa Prawo upadłościowe reguluje proces upadłości konsumenckiej w Polsce. Celem tego postępowania jest oddłużenie niewypłacalnego konsumenta, czyli osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Jeżeli nie jesteś w stanie regulować swoich zobowiązań finansowych, możesz złożyć wniosek o upadłość konsumencką w dowolnym momencie. Jeżeli sąd uzna Twoje argumenty, wydane zostanie postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

Kto może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Chcesz skorzystać z instytucji upadłości konsumenckiej, bo masz długi? Aby sąd rozpatrzył Twój wniosek pozytywnie, musisz spełnić następujące przesłanki:

  • być osobą fizyczną – jeżeli prowadzisz firmę, nie będziesz mógł skorzystać z instytucji upadłości konsumenckiej, ale upadłości przedsiębiorcy,
  • być osobą niewypłacalną – musisz udowodnić, że Twoje miesięczne dochody nie pozwalają Ci pokryć wszystkich długów (samo posiadanie zobowiązań nie wystarczy),
  • zadłużenie nie może być wynikiem Twojego rażącego niedbalstwa.

Sąd oddali Twój wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie 10 lat przed dniem jego złożenia było prowadzone w stosunku do Ciebie postępowanie upadłościowe.

Upadłość konsumencka a brak majątku

Słyszałeś opinie, że na oddłużenie szansę mają jedynie osoby posiadające majątek? To nieprawda – warunki niezbędne do ogłoszenia upadłości konsumenckiej zostały wymienione wyżej. Posiadanie majątku nie jest konieczne do ogłoszenia przez sąd upadłości konsumenckiej. Jeżeli nie masz samochodu, mieszkania czy innych dóbr materialnych, wciąż masz szansę odzyskać finansową równowagę – wystarczy, że złożysz wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Skutki upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka osób fizycznych wiąże się ze spieniężeniem majątku. Jeżeli posiadasz mieszkanie lub cenne ruchomości, to zostaną one sprzedane, aby zaspokoić wierzycieli. Nie oznacza to jednak, że zostaniesz bez dachu nad głową – z sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości możesz otrzymać kwotę, która pozwoli Ci wynająć mieszkanie w tej samej lub sąsiedniej miejscowości na okres od 12 do 24 miesięcy.

Bankructwo konsumenckie może też oznaczać, że sąd sporządzi plan spłaty wierzycieli. To, czy taki plan będzie Cię obowiązywał, zależy od Twojej sytuacji materialnej. Jeżeli sąd uzna, że jesteś w stanie spłacać wierzycieli, to będziesz do tego zobowiązany przez okres 36 miesięcy. Wysokość miesięcznych spłat zostanie dostosowana do Twoich możliwości finansowych. Jednocześnie sąd określi, jaka część Twoich zobowiązań zostanie umorzona, gdy wywiążesz się z nałożonego obowiązku. Więcej o planie spłaty wierzycieli przeczytasz w artykule: „Plan spłaty wierzycieli. Co to jest, jak działa”.

Konsekwencje upadłości konsumenckiej to przede wszystkim realna szansa na oddłużenie. Jako osoba zadłużona musisz liczyć się z tym, że bankructwo stwierdzone przez sąd będzie oznaczać utratę zgromadzonego majątku, ale w ten sposób masz szansę zamknąć w swoim życiu rozdział związany z długami. Gdy sąd wyda postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, firmy windykacyjne nie będą mogły dochodzić od Ciebie spłaty np. pożyczek, a postępowania prowadzone przez komorników sądowych zostaną zawieszone.

Czy wszystkie zobowiązania zostaną umorzone?

Masz kredyt hipoteczny, którego ze względów zdrowotnych nie możesz spłacać? Jeszcze do niedawna świetnie zarabiałeś, a dziś nie jesteś w stanie spłacać zaciągniętych pożyczek? Te zobowiązania mogą zostać umorzone nawet w całości, jeżeli złożysz wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

W postępowaniu upadłościowym nie zostaną umorzone kwoty tytułem alimentów i odszkodowań za szkody osobowe.

Upadłość konsumencka – jak to zrobić?

Aby sąd wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, konieczne jest złożenie wniosku do wydziału gospodarczego sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania niewypłacalnego konsumenta. Kancelaria Wyzeruj Długi może dla Ciebie taki wniosek przygotować. Możesz wypełnić formularz samodzielnie lub sięgnąć po wzór wniosku o ogłoszenie upadłości, ale pamiętaj, że od argumentacji i dołączonej dokumentacji zależy, czy sąd podzieli Twoje racje.

Eksperci z Wyzeruj Długi dokładnie zapoznają się z Twoją sprawą i sprawdzą, czy istnieją przesłanki do ogłoszenia przez sąd upadłości. Pomożemy Ci również przygotować wniosek i zgromadzić dokumenty obrazujące Twoją aktualną sytuację materialną.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą dla poszczególnych miast:

Ile kosztuje ogłoszenie upadłości osoby fizycznej?

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiąże się z opłatą 30 zł. Łączne koszty postępowania upadłościowego zależne są głównie od sytuacji dłużnika. Nasi eksperci dokonują bezpłatnej analizy sytuacji. Na jej podstawie podejmują dalsze działania, które w danej sytuacji są dla dłużnika najbardziej korzystne finansowo. Koszt naszych usług jest jednym z najniższych w Polsce.