Co to jest upadłość konsumencka?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to dla wielu osób jedyne rozwiązanie, które umożliwi skuteczne wyjście z długów i rozpoczęcie nowego życia. Eksperci Wyzeruj Długi.pl pomogą przejść przez proces upadłościowy krok po kroku. Zatem, co to jest upadłość konsumencka i jakie są jej skutki?

Upadłość konsumencka

Inaczej bankructwo konsumenckie, oznacza znaczące (nawet do 90%) zredukowanie lub całkowite umorzenie posiadanych długów. Podstawą jej ogłoszenia jest niewypłacalność dłużnika. Dotychczas sąd ogłaszał upadłość, gdy zadłużenie powstało wskutek niezależnych od dłużnika zdarzeń losowych. Zgodnie z najnowszymi przepisami, dłużnik, który świadomie doprowadził do niewypłacalności, również ma prawo ubiegać się o ogłoszenie upadłości. Weryfikacja powodów obecnej sytuacji dłużnika, przeprowadzana będzie w trakcie procesu, dopiero podczas ustalania planu spłaty wierzycieli. Takie rozwiązanie jest szansą dla dłużników, którzy np. zaciągali pożyczki w sytuacji, gdy ich spłata była z założenia niemożliwa.

Upadłość konsumencka dotyczy wyłącznie prywatnej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

W Polsce wszelkie przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej reguluje ustawa Prawo upadłościowe z dn. 28 lutego 2003 r.

Proces upadłościowy

Jak ogłosić upadłość konsumencką? Aby bankructwo osoby fizycznej doszło do skutku, należy przebrnąć przez proces upadłościowy, przebiegający w trzech zasadniczych etapach, które obejmują:

  1. Rozpoznanie wniosku  i postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej,
  2. Właściwe postępowanie upadłościowe,
  3. Wykonanie planu spłaty wierzycieli (o ile zostanie wyznaczony).

Faktyczny przebieg procesu zależy w dużej mierze od indywidualnej sytuacji dłużnika.

Na czym polega upadłość konsumencka?

Chcąc ogłosić upadłość majątkową należy złożyć wniosek o upadłość osoby fizycznej. Wniosek zawiera niezbędne informacje o dłużniku, posiadanym przez niego majątku oraz o wierzycielach. Wypełniony i opłacony formularz o ogłoszeniu upadłości należy skierować do właściwego dla dłużnika sądu upadłościowego – osobiście bądź za pośrednictwem poczty. W zależność od decyzji sądu, dalsze postępowanie nie zawsze wymaga obecności dłużnika w siedzibie. Sąd może przeprowadzić niejawne postępowanie dowodowe, na podstawie którego wyda ostateczne postanowienie bez konieczności przesłuchania dłużnika. W innym wypadku osoba fizyczna będzie musiała stawić się na rozprawie.

Po ogłoszeniu bankructwa osoby fizycznej, w drodze postępowania upadłościowego sporządzana jest lista wierzytelności oraz likwidacja majątku użytkownika. Kolejno, po ukończeniu poprzedniego etapu, może zostać ustalony plan spłaty wierzycieli. Cały proces, po zrealizowaniu planu spłaty, wieńczy wydanie przez sąd postanowienia o stwierdzeniu wykonania planu i umorzeniu wierzytelności.

Co daje upadłość konsumencka?

Skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej znacznie wpływają na komfort życia dłużnika. Z momentem ustanowienia upadłości majątkowej osoby fizycznej, przestają bowiem być naliczane odsetki od zaciągniętych długów. Żadna firma windykacyjna nie ma już prawa już nękać konsumenta, a komornik musi zawiesić swoje postępowanie względem dłużnika. Z kolei po uprawomocnieniu się postanowienia, wszelkie postępowania egzekucyjne zostają umorzone.

Ogłoszenie bankructwa a brak majątku

Osoby pozbawione majątku również mają prawo ubiegać się o ogłoszenie upadłości konsumenta. Ponadto, najnowsze przepisy regulują, że proces ogłoszenia upadłości konsumenckiej dla osób bez majątku i pozbawionych dochodów, będzie przebiegać szybciej. Z uwagi na brak posiadanych zasobów, istnieje możliwość pominięcia etapu likwidacji majątku oraz ustalania planu spłaty wierzycieli. W wyniku tego oddłużenie następuje znacznie szybciej.

Ile kosztuje ogłoszenie upadłości osoby fizycznej?

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiąże się z opłatą 30 zł. Łączne koszty postępowania upadłościowego zależne są głównie od sytuacji dłużnika. Nasi eksperci dokonują bezpłatnej analizy sytuacji. Na jej podstawie podejmują dalsze działania, które w danej sytuacji są dla dłużnika najbardziej korzystne finansowo. Dzięki subwencjom koszt naszych usług jest jednym z najniższych w Polsce.