Skutki upadłości konsumenckiej. Konsekwencje bankructwa

Skutki upadłości konsumenckiej. Konsekwencje bankructwa

Jakie są skutki upadłości konsumenckiej? Upadłość konsumencka to częściowe lub całościowe zredukowanie długów. Ale co w praktyce oznacza to dla upadłego? Z momentem ogłoszenia upadłości konsumenckiej, w zależności od sytuacji konsumenta, podejmowane są konkretne działania, mające na celu sukcesywne przywrócenie upadłemu niezależności finansowej. Jak wygląda ten proces, jakie obowiązki spoczywają na upadłym i jakie są […]