Jak ogłosić upadłość konsumencką? Ogłoszenie bankructwa

Jak ogłosić upadłość konsumencką? Ogłoszenie bankructwa

Jak ogłosić upadłość konsumencką? Cały proces upadłościowy ma na celu jedno, konkretne działanie – umorzenie długu. Z momentem ogłoszenia upadłości konsumenckiej następuje nawet 90% redukcja zadłużenia lub jego całkowite anulowanie. Jednak na ostateczne postanowienie sądu ma wpływ wiele czynników pośrednich. Już od tego, w jaki sposób skonstruowany jest wniosek o ogłoszenie bankructwa przez osobę fizyczną […]