Upadłość konsumencka, a działalność gospodarcza

Upadłość konsumencka, a działalność gospodarcza

  Prawo ubiegania się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej przysługuje wyłącznie niewypłacalnym osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Co zatem z przedsiębiorcami? Czy mają oni jakiekolwiek szanse na ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Zgodnie z polskim prawem istnieje sposób, aby przedsiębiorca ogłosił upadłość osoby fizycznej. Sprawdź, w jaki sposób tego dokonać. Upadłość konsumencka podczas prowadzenia działalności? W momencie, kiedy […]

Jak ogłosić upadłość firmy? Bankructwo działalności gospodarczej

Jak ogłosić upadłość firmy? Bankructwo działalności gospodarczej

Jak ogłosić upadłość firmy jednoosobowej? Ogłoszenie upadłości jednoosobowej firmy to często jedyne wyjście dla przedsiębiorcy, który popadł w kłopoty finansowe. Jej oczekiwanym skutkiem jest częściowa spłata wszystkich wierzycieli, dlatego nie każdy dłużnik posiada warunki, aby tego dokonać. O ogłoszenie upadłości może ubiegać się niewypłacalny przedsiębiorca, jednak musi on dysponować majątkiem wystarczającym na pokrycie kosztów całego […]

Jak ogłosić upadłość konsumencką? Ogłoszenie bankructwa

Jak ogłosić upadłość konsumencką? Ogłoszenie bankructwa

Jak ogłosić upadłość konsumencką? Cały proces upadłościowy ma na celu jedno, konkretne działanie – umorzenie długu. Z momentem ogłoszenia upadłości konsumenckiej następuje nawet 90% redukcja zadłużenia lub jego całkowite anulowanie. Jednak na ostateczne postanowienie sądu ma wpływ wiele czynników pośrednich. Już od tego, w jaki sposób skonstruowany jest wniosek o ogłoszenie bankructwa przez osobę fizyczną […]

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej osoby fizycznej

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej osoby fizycznej

  Proces upadłościowy, mający na celu oddłużenie konsumenta, rozpoczyna się wraz z momentem złożenia wniosku o upadłość konsumencką. Sposób, w jaki wniosek został przygotowany ma kluczowe znaczenie dla przebiegu tego procesu, a także ma decydujący wpływ na ostateczną decyzję sądu – ogłoszenie upadłości, bądź nie. Jak sporządzić go właściwie i co powinien zawierać? Kto, kiedy i gdzie […]