Upadłość wspólnika spółki jawnej

Zarówno wobec spółki jawnej, jak i jej wspólników może być prowadzone postępowanie upadłościowe. Kiedy istnieją przesłanki do złożenia wniosku o upadłość spółki? Czy upadłość spółki oznacza również upadłość wspólników? Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania.

Upadłość spółki jawnej – co warto wiedzieć?

O niewypłacalności spółki jawnej mówi się wówczas, gdy straciła ona płynność finansową, czyli nie jest w stanie na bieżąco regulować swoich zobowiązań, a także wtedy, gdy wysokość jej zobowiązań przekracza wysokość jej majątku i stan ten trwa dłużej niż 24 miesiące. Po stwierdzeniu niewypłacalności spółki jawnej, osoby ją reprezentujące mają 30 dni na złożenie wniosku o jej upadłość.

Ogłoszenie upadłości spółki jawnej nie jest równoznaczne z upadłością jej wspólników, ponieważ ma ona odrębny majątek. W tym przypadku wiele zależy m.in. od tego, czy wspólnicy złożyli wniosek o upadłość spółki w terminie przewidzianym w przepisach.

Upadłość wspólnika spółki jawnej

Nie tylko spółka jawna może stać się niewypłacalna. Również jej wspólnik może mieć poważne problemy finansowe, w konsekwencji, których złoży wniosek o upadłość. Jednak, czy będzie to upadłość przedsiębiorcy, czy też upadłość konsumencka, zależy od tego, czy jest on aktualnym, czy też byłym wspólnikiem spółki jawnej.

Gdy problem z regulowaniem zobowiązań dotyczy wspólnika spółki jawnej, musi on złożyć wniosek o upadłość przedsiębiorcy. Inaczej mówiąc, w przypadku wspólników tej spółki zastosowanie mają przepisy dotyczące osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Jeżeli w kłopoty finansowe popadł dawny wspólnik spółki jawnej, to w stosunku do niego zastosowanie będą miały przepisy o upadłości konsumenckiej. Z punktu widzenia osób niewypłacalnych upadłość konsumencka ma wiele zalet – wystarczy wskazać możliwość całkowitego oddłużenia. Byli wspólnicy spółek jawnych, którzy chcą skorzystać z upadłości konsumenckiej, muszą jednak liczyć się z odrzuceniem wniosku przez sąd. Będzie to miało miejsce np., gdy nie złożyli oni wniosku o upadłość spółki w przewidzianym do tego terminie.

Upadłość wspólnika jako przyczyna rozwiązania spółki jawnej

Upadłość wspólnika spółki jawnej ma wpływ na jej dalsze funkcjonowanie. Taka sytuacja dezorganizuje działalność spółki i prowadzi do jej rozwiązania. Kodeks spółek handlowych wymienia upadłość wspólnika – obok m.in. ogłoszenia upadłości spółki i śmierci wspólnika, jako przyczynę rozwiązania spółki jawnej.

Aby zapobiec powyższej sytuacji, pozostali wspólnicy mogą np. zawrzeć umowę, dzięki której spółka będzie działać z wykluczeniem upadłego wspólnika.

Upadłość konsumencka lub przedsiębiorcy? Skorzystaj z naszej pomocy!

Po korzystnej dla dłużników zmianie przepisów rośnie liczba upadłości konsumenckich. Jeżeli interesuje Cię upadłość konsumencka byłego wspólnika spółki jawnej lub upadłość spółki, której jesteś wspólnikiem, a która od pewnego czasu ma poważne problemy finansowe, nie zwlekaj – skontaktuj się z nami.

Specjalizujemy się w pomocy osobom fizycznym, przedsiębiorcom i osobom reprezentującym spółki w postępowaniu o upadłość. Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami – chętnie pomożemy przygotować wniosek do sądu, a także udzielimy szczegółowych informacji na temat przebiegu postępowania upadłościowego.

Dodaj komentarz