Upadłość wspólnika spółki jawnej

Zarówno wobec spółki jawnej, jak i jej wspólników może być prowadzone postępowanie upadłościowe. Kiedy istnieją przesłanki do złożenia wniosku o upadłość spółki? Czy upadłość spółki oznacza również upadłość wspólników? Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania.

Upadłość spółki jawnej – co warto wiedzieć?

O niewypłacalności spółki jawnej mówi się wówczas, gdy straciła ona płynność finansową, czyli nie jest w stanie na bieżąco regulować swoich zobowiązań, a także wtedy, gdy wysokość jej zobowiązań przekracza wysokość jej majątku i stan ten trwa dłużej niż 24 miesiące. Po stwierdzeniu niewypłacalności spółki jawnej, osoby ją reprezentujące mają 30 dni na złożenie wniosku o jej upadłość.

Ogłoszenie upadłości spółki jawnej nie jest równoznaczne z upadłością jej wspólników, ponieważ ma ona odrębny majątek. W tym przypadku wiele zależy m.in. od tego, czy wspólnicy złożyli wniosek o upadłość spółki w terminie przewidzianym w przepisach.

Upadłość wspólnika spółki jawnej

Nie tylko spółka jawna może stać się niewypłacalna. Również jej wspólnik może mieć poważne problemy finansowe, w konsekwencji, których złoży wniosek o upadłość. Jednak, czy będzie to upadłość przedsiębiorcy, czy też upadłość konsumencka, zależy od tego, czy jest on aktualnym, czy też byłym wspólnikiem spółki jawnej.

Gdy problem z regulowaniem zobowiązań dotyczy wspólnika spółki jawnej, musi on złożyć wniosek o upadłość przedsiębiorcy. Inaczej mówiąc, w przypadku wspólników tej spółki zastosowanie mają przepisy dotyczące osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Jeżeli w kłopoty finansowe popadł dawny wspólnik spółki jawnej, to w stosunku do niego zastosowanie będą miały przepisy o upadłości konsumenckiej. Z punktu widzenia osób niewypłacalnych upadłość konsumencka ma wiele zalet – wystarczy wskazać możliwość całkowitego oddłużenia. Byli wspólnicy spółek jawnych, którzy chcą skorzystać z upadłości konsumenckiej, muszą jednak liczyć się z odrzuceniem wniosku przez sąd. Będzie to miało miejsce np., gdy nie złożyli oni wniosku o upadłość spółki w przewidzianym do tego terminie.

Upadłość wspólnika jako przyczyna rozwiązania spółki jawnej

Upadłość wspólnika spółki jawnej ma wpływ na jej dalsze funkcjonowanie. Taka sytuacja dezorganizuje działalność spółki i prowadzi do jej rozwiązania. Kodeks spółek handlowych wymienia upadłość wspólnika – obok m.in. ogłoszenia upadłości spółki i śmierci wspólnika, jako przyczynę rozwiązania spółki jawnej.

Aby zapobiec powyższej sytuacji, pozostali wspólnicy mogą np. zawrzeć umowę, dzięki której spółka będzie działać z wykluczeniem upadłego wspólnika.

Upadłość konsumencka lub przedsiębiorcy? Skorzystaj z naszej pomocy!

Po korzystnej dla dłużników zmianie przepisów rośnie liczba upadłości konsumenckich. Jeżeli interesuje Cię upadłość konsumencka byłego wspólnika spójki jawnej lub spółka, której jesteś wspólnikiem, od pewnego czasu ma poważne problemy finansowe, nie zwlekaj – skontaktuj się z nami.

Specjalizujemy się w pomocy osobom fizycznym, przedsiębiorcom i osobom reprezentującym spółki w postępowaniu o upadłość. Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami – chętnie pomożemy przygotować wniosek do sądu, a także udzielimy szczegółowych informacji na temat przebiegu postępowania upadłościowego.

Dodaj komentarz