Upadłość przedsiębiorcy bez majątku

Prowadziłeś firmę i kilka nietrafionych decyzji doprowadziło do tego, że musiałeś ją zamknąć? Jeżeli po działalności gospodarczej pozostały Ci jedynie długi, z którymi sobie nie radzisz, rozwiązaniem może być upadłość. Dowiedz się, jakie warunki musisz spełnić, aby uzyskać całkowite oddłużenie.

Upadłość konsumencka

Kto może ogłosić upadłość?

Upadłość mogą ogłosić różne podmioty. W przypadku osób fizycznych mówi się o upadłości konsumenckiejProcedura upadłości może zostać wszczęta również w stosunku do:

  • osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,
  • spółek z o.o. i spółek akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej,
  • wspólników spółki partnerskiej,
  • wspólników osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia (całym swoim majątkiem).

Jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, wniosek o ogłoszenie upadłości możesz złożyć samodzielnie lub z takim wnioskiem może wystąpić jeden z Twoich wierzycieli.

Czy możliwa jest upadłość przedsiębiorcy bez majątku?

Co do zasady, jako przedsiębiorca możesz ogłosić upadłość. Aby sąd mógł wydać postanowienie o Twojej upadłości:

  • musisz być niewypłacalny – przyjmuje się, że niewypłacalność ma miejsce wówczas, gdy przedsiębiorca nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań, a opóźnienia w płatnościach przekraczają trzy miesiące;
  • musisz mieć co najmniej dwóch wierzycieli – jeżeli wierzyciel jest tylko jeden, to może to być przeszkoda w ogłoszeniu upadłości;
  • prowadzona przez Ciebie firma musi dysponować majątkiem – sąd ma obowiązek oddalić wniosek o upadłość wówczas, gdy majątek nie wystarczy na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarczy jedynie na zaspokojenie tych kosztów.

Często to właśnie ostatni punkt, czyli brak majątku, jest główną przeszkodą w ogłoszeniu upadłości. Znalazłeś się w takiej sytuacji – nie masz wystarczającego majątku? Musisz wiedzieć, że jest rozwiązanie.

Upadłość firmy a brak majątku – co dalej?

Wciąż prowadzisz działalność gospodarczą, ale szanse, że uregulujesz swoje zobowiązania wobec kontrahentów, są nikłe? Jeżeli nie posiadasz majątku, pozostaje jedynie zamknąć firmę, czyli wyrejestrować ją z CEIDG. Jako dłużnik bez majątku będziesz mógł ogłosić upadłość konsumencką. Takie rozwiązanie ma zresztą zaletę – pod względem zarówno prawnym, jak i formalnym jest mniej skomplikowane.

W przypadku upadłości konsumenckiej brak majątku nie jest przeszkodą. Inaczej mówiąc, nie musisz posiadać nieruchomości, ruchomości (np. samochodu) czy wreszcie środków pieniężnych, aby skorzystać z tej instytucji i się oddłużyć. Upadłość konsumencka bez majątku jest możliwa. Jeżeli jednak chcesz pozbyć się zarówno długów prywatnych, jak i pozostałych po firmie, powinieneś wykazać się przezornością. Od podejmowanych przez Ciebie decyzji zależy, czy sąd pozytywnie przychyli się do Twojego wniosku.

Upadłość przedsiębiorcy bez majątku – o czym trzeba pamiętać?

Przedsiębiorcy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, często rezygnują ze złożenia wniosku o upadłość właśnie z uwagi na brak majątku. Wychodzą bowiem ze słusznego założenia, że sąd i tak odrzuci ich wniosek. Jeżeli zrobiłbyś tak samo, jesteś w błędzie – zainicjowanie takiego postępowania może działać na Twoją korzyść jako dłużnika bez majątku. Dlaczego?

Jeżeli we wniosku wskażesz długi, które pozostały Ci po prowadzeniu działalności gospodarczej, sąd zareaguje – zbada, czy zamykając firmę, zadbałeś o interesy swoich wierzycieli. Brak wniosku o upadłość w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej czy przekroczenie terminu 30 dni od dnia wystąpienia podstawy do ogłoszenia upadłości mogą doprowadzić do oddalenia przez sąd wniosku o upadłość konsumencką.

Pozbądź się długów – skorzystaj z naszej pomocy

Gdy pojawiają się poważne trudności finansowe, przedsiębiorcy często nie wiedzą, jak postępować. Tymczasem pochopnie podejmowane decyzje mogą doprowadzić do tego, że dłużnik straci szansę na całkowite oddłużenie – upadłość konsumencka będzie wówczas poza jego zasięgiem. Właśnie z tego względu warto skorzystać z naszej pomocy.

Jeżeli interesuje Cię upadłość przedsiębiorcy (ponieważ wciąż prowadzisz działalność gospodarczą) lub upadłość konsumencka (bo złożyłeś już wniosek o wykreślenie z CEIDG), nie czekaj – skontaktuj się z nami jak najszybciej. Grono naszych pracowników składa się z ekspertów specjalizujących się w upadłości. Po zapoznaniu się z Twoją historią wskażemy Ci najlepsze rozwiązania, a także przygotujemy profesjonalny wniosek do sądu.

Dodaj komentarz