Upadłość gospodarcza osoby fizycznej

Upadłość konsumencka a działalność gospodarcza

 

Prawo ubiegania się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej przysługuje wyłącznie niewypłacalnym osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Co zatem z przedsiębiorcami? Czy mają oni jakiekolwiek szanse na ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Zgodnie z polskim prawem istnieje sposób, aby przedsiębiorca ogłosił upadłość osoby fizycznej. Sprawdź, w jaki sposób tego dokonać.

Upadłość konsumencka podczas prowadzenia działalności?

W momencie, kiedy przedsiębiorca staje się niewypłacalny, ale nadal prowadzi działalność gospodarczą, upadłość konsumencka jest dla niego nieosiągalna. Podobnie dzieje się, gdy przedsiębiorca zawiesza swoją działalność. W tej sytuacji przysługuje mu prawo ogłoszenia upadłości firmy. Dopiero w przypadku, gdy sąd oddali wniosek, np. z uwagi na majątek przedsiębiorcy niewystarczający, aby pokryć koszty procesu upadłościowego oraz na spłatę wierzycieli, przedsiębiorca może wybrać drogę do oddłużenia, jaka przysługuje konsumentom. Jakie warunki musi spełnić, aby takie rozwiązanie stało się możliwe i przyniosło zamierzone efekty?

Przedsiębiorca ogłasza upadłość konsumencką

Przepisy w Polsce regulują, iż przedsiębiorca, który dysponuje zbyt małym majątkiem, aby mógł zaspokoić swoich wierzycieli i pokryć koszty postępowania upadłościowego, nie ma możliwości ubiegania się o ogłoszenie upadłości. Upadłość osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą ma na celu całkowite zaspokojenie wierzycieli, zatem w powyższej sytuacji sąd nie ma po podstaw, by prowadzić postępowanie i w efekcie oddala wniosek. Nie oznacza to jednak końca walki przedsiębiorcy o pozbycie się zadłużenia.

Ogłoszenie upadłości przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą odbywa się zatem w następujących krokach:

  • przedsiębiorca wnioskuje o upadłość firmy,
  • sąd odrzuca wniosek,
  • przedsiębiorca dokonuje wykreślenia działalności z rejestru CEIDG,
  • składa wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Wraz z wykreśleniem z rejestru CEIDG przedsiębiorca traci swój status, a powracając do pozycji konsumenta przysługuje mu prawo ubiegania się o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej. Wniosek we właściwym sądzie upadłościowym można złożyć już kolejnego dnia po wykreśleniu z rejestru. Aby jednak sąd ogłosił upadłość, dłużnik musi spełnić określone wymagania, jeszcze podczas prowadzenia działalności gospodarczej.

Co musi zrobić niewypłacalny przedsiębiorca?

Aby długi powstałe w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej zostały umorzone w drodze postępowania upadłościowego osób fizycznych, dłużnik, jeszcze jako niewypłacalny przedsiębiorca musiał dotrzymać terminu 30 dni, od dnia stwierdzenia niewypłacalności, jaki przysługiwał mu na złożenie wniosku. W przypadku, gdy przedsiębiorca zaniechał tego obowiązku, poniesie konsekwencje prawne – w przeciągu 10 lat nie będzie mógł złożyć wniosku o upadłość konsumencką.

Kto i kiedy może złożyć wniosek?

Jak podaje ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze, wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej prowadzącej w przeszłości działalność gospodarczą może złożyć sam dłużnik, a także wierzyciele byłego przedsiębiorcy. Jednak w tym przypadku, wierzyciele są ograniczeni czasowo – muszą złożyć wniosek w przeciągu roku od dnia wykreślenia z rejestru CEIDG.

Jakie długi redukuje upadłość konsumencka?

Ubieganie się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez byłego przedsiębiorcę nie zawsze wiąże się z zadłużeniem firmy. Działalność mogła zakończyć się dużo wcześniej, a długi mogły powstać w życiu prywatnym konsumenta. Dlatego, sąd weryfikuje czy przedsiębiorca rozwiązał działalność po uprzednim uregulowaniu wszelkich obciążeń finansowych, czy jednak ubiegał się o upadłość przedsiębiorcy. W pierwszej sytuacji, gdy należności zostały uregulowane, upadłość konsumencka dotyczy jego majątku prywatnego. W przypadku, gdy z momentem zakończenia działalności, przedsiębiorca nie był w stanie uregulować długów powstałych w wyniku prowadzenia działalności, długi te również zostaną zredukowane, bądź całkowicie zlikwidowane na mocy upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka to także szansa dla niewypłacalnych przedsiębiorców. Po spełnieniu wszystkich warunków wynikających z przepisów prawnych, były przedsiębiorca może zwalczyć bankructwo w drodze upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności. Cały proces wsparty doświadczeniem i profesjonalną wiedzą ekspertów w dziedzinie upadłości ma ogromne szanse zakończyć się sukcesem. Dlatego, w kwestii skutecznego ogłoszenia upadłości warto zwrócić się o pomoc do specjalistów.

Dodaj komentarz