Wierzyciele prywatni i instytucjonalni, a upadłość konsumencka

Masz poważne problemy finansowe i nie radzisz sobie z regulowaniem swoich zobowiązań? Jeżeli uważasz, że odpowiednim rozwiązaniem będzie ogłoszenie upadłości konsumenckiej, warto zastanowić się, jak do tej kwestii podejdą Twoi wierzyciele – ostatecznie to oni są zainteresowaną stroną, w kontekście uregulowania zaległości.

Upadłość konsumencka a wierzyciele prawni

Upadłość konsumencka a wierzyciele

Powodem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest niemożność dalszego regulowania zobowiązań przez dłużnika. Źródeł niewypłacalności jest wiele, a do najczęstszych zalicza się utratę pracy i poważną chorobę. Chociaż z punktu widzenia dłużnika upadłość konsumencka jest szansą na oddłużenie się i rozpoczęcie wszystkiego od nowa, to dla wierzycieli oznacza ona brak możliwości odzyskania należności.

W postępowaniu o upadłość biorą udział wierzyciele instytucjonalni i/lub wierzyciele prywatni. Wierzyciel instytucjonalny to najczęściej instytucja finansowa (np. firma pożyczkowa) lub bank, który w przeszłości przyznał klientowi kredyt lub pożyczkę. Przez wierzyciela prywatnego należy rozumieć osobę, która również udzieliła wsparcia finansowego dłużnikowi, przy czym najczęściej jest to osoba fizyczna i jednocześnie członek jego rodziny lub znajomy.

Wierzyciel instytucjonalny w upadłości konsumenckiej

Udzielając kredytów i pożyczek, banki i firmy pożyczkowe zdają sobie sprawę z ryzyka, czyli tego, że mogą one nie odzyskać pieniędzy od poszczególnych klientów. Z tego względu wkalkulowują to ryzyko w koszty (wysokość oprocentowania lub marżę), podpisując z klientem umowę.

Ponieważ klienci instytucjonalni często biorą udział w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, to korzystają z wypracowanych procedur. Najczęściej nie opłaca im się występować z wnioskami i przedłużać postępowania toczącego się przed sądem. Ich bierność wynika głównie z kalkulacji ekonomicznej – praca specjalistów obsługujących takie sprawy dużo kosztuje.

Jeżeli interesuje Cię upadłość konsumencka, bo został Ci wypowiedziany kredyt hipoteczny, nie musisz obawiać się utrudnień ze strony banku. Prawdopodobnie jego zaangażowanie w sprawę będzie minimalne. W praktyce zatem masz duże szanse na uzyskanie oddłużenia. Co prawda, będziesz musiał ponieść pewne koszty (np. utrata mieszkania), ale jednocześnie odzyskasz spokój i nie będziesz musiał obawiać się kolejnych działań ze strony wierzyciela.

Wierzyciele prywatni w upadłości konsumenckiej

Sytuacja może wyglądać inaczej niż opisana wyżej, gdy w postępowaniu o upadłość pojawią się wierzyciele prywatni. Ta grupa wierzycieli jest określana jako „niebezpieczni wierzyciele”. Dlaczego? Powodów jest kilka.

Niespłacona pożyczka czy nieuregulowane alimenty na dziecko mogą być źródłem konfliktu między dawnymi znajomymi, czy małżonkami (więcej o świadczeniu alimentacyjnym w postępowaniu upadłościowym przeczytasz w artykule: „Upadłość konsumencka a alimenty – najczęstsze pytania”). Gdy dłużnik składa wniosek o upadłość wierzyciel prywatny często „uaktywnia się”, a podejmowane przez niego działania mogą skutecznie przekreślić szansę na odzyskanie finansowej wolności.

W odróżnieniu od wierzyciela instytucjonalnego wierzyciel prywatny ma większą wiedzę na temat dłużnika – dość dobrze zna jego sytuację majątkową. Dodatkowo składając kolejne wnioski, nie zawsze kieruje się on przesłankami wyłącznie ekonomicznymi. Bardzo często jego działania są powodowane emocjami i chęcią zemsty na dłużniku, który zawiódł jego zaufanie. Właśnie dlatego wierzyciel prywatny w postępowaniu o ogłoszenie upadłości może okazać się groźnym przeciwnikiem.

Działania wierzyciela a oddalenie wniosku o upadłość

Czy wierzyciel może doprowadzić do tego, że upadłość konsumencka dłużnika nie zostanie ogłoszona? Owszem, przy czym najczęściej do oddalenia wniosku o upadłość przez sąd przyczyniają się wierzyciele prywatni.

Sąd jest związany zapisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 Prawo upadłościowe. Zgodnie z art. 4914 tej ustawy ma on obowiązek oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie, lub wskutek rażącego niedbalstwa. Gdy dojdzie do oddalenia wniosku o upadłość, dłużnik musi liczyć się z tym, że jego wierzyciele ponownie będą dochodzić należności przy pomocy komorników sądowych lub firm windykacyjnych.

Chcesz złożyć wniosek o upadłość konsumencką, ale powstrzymuje Cię fakt, że wśród Twoich wierzycieli są właśnie niebezpieczni wierzyciele prywatni? Skontaktuj się z nami. Pracują dla nas eksperci, którzy zapoznają się z Twoją sprawą i ocenią realne szanse na oddłużenie. Z naszą pomocą uda Ci się pozbyć długów.

Dodaj komentarz