Różnice między upadłością konsumencką, a działalnością gospodarczą

Z długami muszą zmierzyć się zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy. Po zmianach w polskim prawie o upadłość konsumencką łatwiej niż jeszcze kilkanaście lat temu. Jeżeli zaciągnięte zobowiązania przekraczają Twoje możliwości finansowe, dowiedz się, czy powinieneś złożyć wniosek o upadłość konsumencką, czy też o upadłość gospodarczą.

Cel upadłości

Upadłość konsumencka ma dwa cele. Pierwszym jest oddłużenie konsumenta, który nie ma możliwości spłaty swoich zobowiązań. Jeżeli sąd podzieli stanowisko upadłego, to część lub nawet całość jego długów zostanie umorzona. Upadłość konsumencka ma również drugi cel – odzyskanie należności dla wierzycieli. Konsument, który chce ogłosić upadłość, musi liczyć się z tym, że jego majątek zostanie sprzedany, a uzyskane w ten sposób środki zostaną podzielone proporcjonalnie między wierzycieli.

Jakie cele ma upadłość gospodarcza? Przede wszystkim chodzi o zaspokojenie wierzycieli. Z tego względu przedsiębiorcy mają obowiązek złożyć wniosek o upadłość, gdy występują przesłanki wskazane w ustawach. Jednocześnie uczciwy przedsiębiorca, którego niewypłacalność wynika z okoliczności od niego niezależnych (np. w wyniku pożaru nie ma on możliwości prowadzenia działalności na dotychczasową skalę), może liczyć również na oddłużenie. Dzięki umorzeniu części lub całości zobowiązań ma też szansę utrzymać firmy i odbudować swoją pozycję na rynku.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką i upadłość gospodarczą?

Jak sama nazwa wskazuje, upadłość konsumencka dotyczy osób fizycznych. Również zadłużeni rolnicy, którzy nie prowadzą już działalności i chcą się oddłużyć, mogą złożyć wniosek o upadłość, powołując się na przepisy o upadłości konsumenckiej.

Upadłość gospodarcza jest dedykowana przedsiębiorcom, czyli osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym niebędącym osobami prawnymi, które prowadzą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (art. 431 Kodeksu cywilnego). Przepisy o upadłości gospodarczej są też właściwe dla spółek osobowych, wspólników spółek handlowych i wspólników spółek partnerskich.

Ponieważ upadłość gospodarcza jest skomplikowana i kosztowna (sprawdź, jakie są koszty w postępowaniu upadłościowym przedsiębiorcy), wielu zadłużonych przedsiębiorców zastanawia się, czy istnieje alternatywna możliwość pozbycia się długów. Rozwiązaniem może być zlikwidowanie działalności gospodarczej i skorzystanie z upadłości konsumenckiej. W jej ramach byli przedsiębiorcy mogą pozbyć się długów pozostałych po prowadzonej firmie.

Przesłanki i wierzyciele

Osoby fizyczne nie mają obowiązku złożyć wniosku o upadłość konsumencką – jest to ich prawo, z którego mogą, ale nie muszą skorzystać. Znowelizowane przepisy o upadłości konsumenckiej są dla osób zadłużonych bardzo korzystne, bo postępowanie trwa krócej niż dotychczas, a dłużnik nie musi dysponować majątkiem, aby się oddłużyć. Konsument musi jednak wykazać, że zadłużenie nie powstało z jego winy. Aby złożyć wniosek o upadłość konsumencką, wystarczy jeden wierzyciel.

O ogłoszenie upadłości mogą też starać się niewypłacalni przedsiębiorcy. Ustawodawca ustalił, że niewypłacalności przedsiębiorcy mówi się wówczas, gdy opóźnienie w regulowaniu zobowiązań przekracza 3 miesiące. W przypadku spółki ten stan ma miejsce również wówczas, gdy zobowiązania przekraczają wartość jej majątku i taka sytuacja utrzymuje się przez okres dłuższy niż 24 miesiące. Przedsiębiorca, który chce ogłosić upadłość, musi posiadać co najmniej 2 wierzycieli oraz majątek pozwalający na pokrycie kosztówpostępowania upadłościowego.

Wniosek i przebieg upadłości

Różnica między upadłością konsumencką a gospodarczą jest widoczna również w kwestii terminu złożenia wniosku. Osoba fizyczna może złożyć wniosek w dowolnym momencie– nie jest związana żadnym terminem. Przedsiębiorca z kolei ma na to 30 dni, licząc od momentu powstania stanu niewypłacalności. Złożenie wniosku o upadłość gospodarczą po tym terminie wiąże się z odpowiedzialnością karną.

Przebieg procesu upadłościowego również zależy od tego, czy mowa o upadłości konsumenckiej, czy też upadłości przedsiębiorcy. W przypadku upadłości konsumenta dochodzi do likwidacji jego majątku. Wierzyciele są spłacani ze środków uzyskanych ze sprzedaży ruchomości i nieruchomości. Gdy upadłość dotyczy przedsiębiorcy, to majątek firmy staje się masą upadłościową, którą zarządza syndyk. To również on likwiduje masę upadłościową i spłaca wierzycieli przedsiębiorcy.

Chcesz złożyć wniosek o upadłość konsumencką? Jesteś przedsiębiorcą i interesuje Cię upadłość gospodarcza? Nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji – chętnie odpowiedzą na pytania i pomogą w sporządzeniu wniosku. Wychodzimy z założenia, że każdy problem można rozwiązać, a wszystko zaczyna się od rozmowy. Dlatego też zachęcamy do kontaktu z nami, a wspólnie znajdziemy sposób na pozbycie się Twoich długów.

Zachęcamy do przeczytania informacji w artykule o Upadłości firmy.

Dodaj komentarz