Alimenty, a upadłość konsumencka – najczęstsze pytania

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej pozwala pozbyć się części lub nawet całości przeterminowanych zobowiązań. Nie dotyczy to jednak świadczenia alimentacyjnego. Chcesz ogłosić upadłość i zastanawiasz się, co dalej z alimentami, które masz obowiązek płacić? Poznaj odpowiedzi, na najczęściej zadawane pytania.

Upadłość konsumencka a alimenty – czy alimenty zostaną umorzone?

Czy upadłość konsumencka obejmuje długi alimentacyjne? To pytanie często zadają sobie osoby, które są zainteresowane upadłością konsumencką, a których zobowiązania alimentacyjne są przeterminowane. Odpowiedź jest negatywna. Art. 49121 Prawa upadłościowego wymienia należności, które nie podlegają umorzeniu. Wśród nich są m.in. świadczenia alimentacyjne.

Świadczenia alimentacyjne nie mogą zostać umorzone w postępowania upadłościowym. Jednak sposób realizacji tego obowiązku zależy od tego, czy mowa o alimentach zaległych, czy też bieżących.

Zaległe alimenty a upadłość konsumencka

W przypadku zaległych alimentów sprawa wygląda następująco – kwota zadłużenia musi zostać zgłoszona sędziemu-komisarzowi. Jeżeli wierzyciel lub w jego imieniu przedstawiciel ustawowy czy pełnomocnik, dokona takiego zgłoszenia, to zaległe alimenty zostaną uwzględnione na liście wierzytelności.

Prawo upadłościowe przewiduje kolejność zaspokajania wierzycieli. Należności alimentacyjne zostały wymienione w kategorii pierwszej (art. 342 Prawa upadłościowego), oznacza to, że wierzyciel ma szansę odzyskać przynajmniej część tych pieniędzy. Niestety tego rodzaju proces może potrwać nawet kilkanaście miesięcy.

Upadłość konsumencka – co z alimentami bieżącymi?

Alimenty to świadczenie wypłacane okresowo, najczęściej co miesiąc. Jeżeli dłużnik płacił dotychczas regularnie alimenty, to upadłość konsumencka niewiele zmienia w tej kwestii – obowiązek alimentacyjny jest kontynuowany. Warto jednak odnotować kilka istotnych zmian:

  • po ogłoszeniu upadłości aż do dnia sporządzenia ostatecznego podziału, alimenty wypłaca syndyk,
  • syndyk wypłaca świadczenie w terminie płatności alimentów,
  • alimenty są wypłacane w kwocie nie wyższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę dla każdego uprawnionego (od stycznia 2019 r. pensja minimalna wynosi 2250 zł brutto),
  • pozostała część alimentów nie podlega zaspokojeniu z masy upadłości (art. 343 Prawa upadłościowego).

Powyższa konstrukcja przepisów ma na celu zagwarantowanie wypłaty świadczenia alimentacyjnego osobom do tego uprawnionym. Ustanowienie maksymalnej kwoty alimentów to z kolei ochrona pozostałych wierzycieli przed celowym zawyżaniem wysokości alimentów.

Wypłata alimentów po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej jest zatem kontynuowana, a wierzyciele mają realną szansę otrzymać środki, ponieważ wypłata alimentów odbywa się w pierwszej kolejności (również przed alimentami zaległymi). Aby syndyk wypłacał świadczenie, wierzyciel nie musi systematycznie (co miesiąc) kierować do niego wniosku – wystarczy jednorazowe okazanie tytułu potwierdzającego prawo do otrzymywania tego świadczenia.

Czy po ogłoszeniu upadłości można żądać podwyższenia lub obniżenia alimentów?

Upadłość konsumencka nie zamyka wierzycielowi drogi do starania się o podwyższenie wysokości alimentów – wystarczy, że złoży on pozew we właściwym sądzie. Co ważne, po ogłoszeniu upadłości, powództwo należy wytoczyć upadłemu. To wyjątek od ogólnej zasady, zgodnie z którą po ogłoszeniu upadłości postępowania sądowe lub administracyjne dotyczące masy upadłości, mogą być prowadzone jedynie przeciwko syndykowi (art. 144 Prawa upadłościowego).

Upadły, którego sytuacja materialna uległa pogorszeniu, może sądownie starać się o obniżenie ustalonej kwoty alimentów.

Upadłość konsumencka? Pomożemy Ci z formalnościami!

Jeżeli już dawno straciłeś płynność finansową, a Twoje długi rosną z dnia na dzień, rozwiązaniem może być upadłość konsumencka. Na naszej stronie znajdziesz kompleksowy poradnik dla osób, które chciałyby pozbyć się balastu w postaci długów, przewyższających ich możliwości finansowe. Możesz też skontaktować się z nami – nasi eksperci specjalizują się w reprezentowaniu Klientów w sprawach o upadłość konsumencką.

Dodaj komentarz