Rejestr upadłości – gdzie szukać informacji o dłużnikach?

Już wkrótce działalność rozpocznie Krajowy Rejestr Zadłużonych. Nowy Rejestr ma zastąpić aktualnie prowadzony Rejestr Dłużników Niewypłacalnych. Zgodnie z założeniami mają być do niego przekazywane informacje zarówno o osobach fizycznych, jak i przedsiębiorcach.

Dlaczego powstaje Krajowy Rejestr Zadłużonych?

Jest kilka powodów, dla których powstał pomysł stworzenia Krajowego Rejestru Zadłużonych. Zmiany w prawie upadłościowym, a przede wszystkim wprowadzenie korzystnych rozwiązań w zakresie upadłości konsumenckiej, doprowadziły do wzrostu zakładanych spraw o restrukturyzację lub upadłość. Z danych opublikowanych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej wynika, że w 2018 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowano ponad 29 tys. ogłoszeń w związku z toczącymi się postępowaniami upadłościowymi. Ponad 6,5 tys. z nich dotyczyło upadłości konsumenckiej[1].

Duże zainteresowanie upadłością konsumencką przekłada się na obciążenie sądów pracą. Zgodnie z założeniami nowy rejestr upadłości firm i osób fizycznych sprawi, że Monitor Sądowy i Gospodarczy przestanie być miejscem publikowania ogłoszeń, a to dla uczestników postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych oznacza oszczędności (szacuje się, że wyniosą one ponad 14 mln zł[2]). Ponieważ dokumentacja będzie prowadzona w sposób elektroniczny, to dostęp do niej będzie łatwiejszy i szybszy.

Tworzony Rejestr ma także przyczynić się do skuteczności ściągania alimentów. Aktualnie Monitor Sądowy i Gospodarczy, a dokładniej wydzielona z niego część – Rejestr Dłużników Niewypłacalnych (RDN) – to miejsce, do którego trafiają dane osobowe dłużników alimentacyjnych. Problem jednak w tym, że wpis do tego Rejestru jest możliwy dopiero wówczas, gdy egzekucja komornicza prowadzona wobec dłużnika jest bezskuteczna przez okres dłuższy niż 6 miesięcy. Kłopotem jest też wyszukiwanie osób do niego wpisanych – nie jest ono możliwe np. po numerze PESEL, ale wyłącznie po numerze RDN. Do Krajowego Rejestru Zadłużonych będą wpisywane osoby zalegające z alimentami przez okres dłuższy niż trzy miesiące.

Jak będzie działał Krajowy Rejestr Zadłużonych?

Krajowy Rejestr Zadłużonych ma być jawny, dostępny online. Oznacza to, że każdy będzie mógł sprawdzić listę firm upadłych lub konsumentów, którzy ogłosili upadłość konsumencką. Zgodnie z założeniami lista podmiotów będzie obejmować również osoby fizyczne i firmy, wobec których była prowadzona bezskuteczna egzekucja. Takie rozwiązanie jest bardzo korzystne z punktu widzenia przedsiębiorców. To właśnie oni najczęściej dotkliwie odczuwają współpracę z niewypłacalnymi kontrahentami.

Jak będzie można sprawdzić firmy w upadłości, korzystając z Krajowego Rejestru Zadłużonych? Wyszukiwanie ma być intuicyjne w obsłudze, ale do sprawdzenia firmy lub osoby fizycznej niezbędne będzie podanie danych identyfikujących, np. numeru NIP i REGON. Takie rozwiązanie ma zagwarantować precyzyjne wyniki wyszukiwania.

Korzystanie z Krajowego Rejestru Zadłużonych będzie bezpłatne.

Wykaz firm i osób fizycznych – kogo będzie można znaleźć w Krajowym Rejestrze Zadłużonych?

Zasoby Krajowego Rejestru Zadłużonych nie będą pokrywać się z popularnymi rejestrami dłużników, a to dlatego, że będą do niego przekazywane dane o dłużnikach:

  • wobec których było prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne lub upadłościowe,
  • zalegających z regulowaniem świadczenia alimentacyjnego,
  • wobec których egzekucja prowadzona przez komornika sądowego okazała się bezskuteczna.

W praktyce oznacza to, że informacje do Krajowego Rejestru Zadłużonych będą przekazywać wyłącznie sądy i komornicy. W odróżnieniu od rejestrów dłużników danych o niesolidnym kontrahencie czy kliencie nie przekażą przedsiębiorcy, czy osoby fizyczne.

To, jak długo wpis będzie widoczny w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, zależy od podstawy jego dokonania. W przypadku dłużników alimentacyjnych ma to być 7 lat, a w przypadku osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, wobec których zostało wydane prawomocne postanowienie o upadłości lub restrukturyzacji aż 10 lat.

 

[1] Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 lista postępowań restrukturyzacyjnych 2017, 2016 r., https://www.coig.com.pl/lista-upadlosci-firm.php (dostęp 14.01.2019)

[2] Projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-krajowym-rejestrze-zadluzonych.html (dostęp 14.01.2019)

Dodaj komentarz