Jak wyjść z długów? Porady jak żyć z długami

Jak wyjść z długów?

 

Tysiące osób zmaga się z długami i ich liczba wciąż wzrasta. Wyjście z długów to z pewnością proces niełatwy, ale osiągnięcie finansowej niezależności i odzyskanie spokoju ducha jest możliwe. Istnieje kilka sposobów, aby zwalczyć zadłużenie i wrócić do normalnego życia. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak skutecznie wyjść z długów, sprawdź nasze porady.

Jak psychicznie poradzić sobie z długami?

Wyjście z długów to nie tylko formalne aspekty, to także walka, jaka toczy się w umyśle dłużnika. Brak stabilności finansowej przekłada się na poczucie bezradności, zwątpienie we własne możliwości, a to z kolei przeradza się w desperackie próby ratowania sytuacji. Osoba taka, chcąc spłacić jeden dług, popada w kolejne, aż traci kontrolę nad swoim życiem, sądząc, że już nic nie da się zrobić.

Jednak zawsze istnieje jakieś wyjście. Dlatego, kluczowym jest, aby w pierwszej kolejności poukładać w swojej głowie wszelkie sprawy związane z obciążeniem finansowym, jakie na nas spoczywa, a dopiero później przystąpić do działania. Dzięki temu na całą sytuację spojrzymy racjonalnie, co z pewnością przyniesie większe korzyści podczas całego procesu.

Jak pozbyć się długów?

Niewypłacalność to problem, który nie powstaje z dnia na dzień. Analiza sytuacji, przeprowadzona w oparciu o wszelkie zaistniałe okoliczności da nam klarowny obraz obecnej pozycji, umożliwi jej racjonalną ocenę i ułatwi wybór odpowiedniej drogi, której metą będzie oddłużenie. Jak zatem postępować, aby nasze działania przyniosły zamierzone efekty?

 1. Przygotuj spis wszystkich swoich wierzycieli, określając dla każdego wielkość długu, tak abyś dokładnie wiedział, czemu musisz stawić czoła,
 2. Znajdź sposób na zaoszczędzenie pieniędzy. A powyższa suma, niech będzie Twoją motywacją. Nie wiesz, jak zbudować oszczędności? Stwórz listę miesięcznych wydatków i pozostaw tylko te, które są konieczne,
 3. Znajdź sposób, by zarabiać więcej. Poszukaj dodatkowej pracy, zmień obecną lub – jeśli to uzasadnione – poproś o podwyżkę.

Rozważ wszystkie możliwości, jak walczyć z długami i podejmij działania, które w Twojej sytuacji będą najbardziej korzystne. Jeśli w oparciu o powyższe kroki, stwierdzisz, że to wystarczy, by pozbyć się długów – świetnie. Zawiadom wierzycieli, że spłacisz długi. Spróbuj także dogadać się z nimi, w celu np. rozłożenia należności na raty.

Jeśli jednak nawet po wdrożeniu w życie powyższych wskazówek, Twój budżet wciąż będzie niewystarczający, aby uporać się z długami, na pomoc przychodzi prawo. Mianowicie:

Umorzenie długu

Wniosek o umorzenie długu, jaki możesz skierować do wierzyciela musi być odpowiednio skonstruowany i poparty dokumentacją uzasadniającą Twoje trudne położenie. Wskaż konkretne sytuacje, które przyczyniły się do powstania niewypłacalności. Decyzja o umorzeniu należy wyłącznie do wierzyciela. Warto mieć na uwadze, że nawet jeśli nie zgodzi się on na całkowite umorzenie długu, może przystać umorzenie częściowe.

Wniosek o umorzenie długu jest pismem oficjalnym, dlatego, aby został uznany za poprawny, musi spełniać wszystkie wymogi takiego pisma i zawierać następujące elementy:

 • miejscowość i datę napisania,
 • dane dłużnika,
 • dane wierzyciela,
 • tytuł dokumentu,
 • wskazanie, czego dokument dotyczy, z uwzględnieniem konkretnego długu,
 • szczegółowy opis sytuacji, która spowodowała niewypłacalność,
 • motywacja prośby (wskazanie na wcześniejsze wywiązywanie się z wszelkich należności),
 • spis załączników,
 • czytelny podpis.

Jeśli chcesz mieć pewność, że wniosek zostanie stworzony we właściwy sposób, zwróć się o pomoc do specjalistów.

Jesteś konsumentem? Ogłoś upadłość

Każdego dłużnika trapi myśl, jak żyć z długami nie do spłacenia. Nie dysponując odpowiednimi zasobami finansowymi, nie widzą dla siebie perspektyw, nie wiedzą, jak wyplątać się z długów. Jednak brak majątku nie zawsze zamyka drogę do normalnego życia. Upadłość konsumencka sprawia, że dla konsumenta oddłużenie jest możliwe, nawet wtedy, gdy nie dysponuje środkami finansowymi niezbędnymi do opłacenia procesu upadłościowego i spłacenia wierzycieli.

Jak podaje ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze, o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może ubiegać się każda niewypłacalna osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Dłużnik składa wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej do właściwego sądu, sąd rozpatruje wniosek i akceptuje lub odrzuca go. W przypadku akceptacji rozpoczyna się właściwe postępowanie upadłościowe, kończące się ogłoszeniem upadłości – lub też nie. Na ostateczną decyzję sądu ma wpływ wiele okoliczności, a także sam wniosek. Im bardziej szczegółowy, im bardziej obszerne uzasadnienie sytuacji, tym większe szanse na pozytywne zakończenie procesu.

Upadłość dla firm

Dla niewypłacalnych firm przepisy w Polsce przewidują upadłość przedsiębiorcy. Jednak do jej ogłoszenia niezbędne jest posiadanie odpowiednich zasobów finansowych na spłatę wierzycieli oraz na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego. W innym wypadku wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie odrzucony. Istnieje jednak sposób, by niewypłacalny przedsiębiorca bez ponoszenia dodatkowych kosztów zyskał status konsumenta. Wtedy będzie się mógł ubiegać o ogłoszenie bankructwa w drodze upadłości konsumenckiej.

Dokładny opis procesu upadłościowego zarówno dla konsumentów, jak i dla przedsiębiorców znajdziesz w pozostałych artykułach na naszej stronie internetowej.

Zadłużenie to nie koniec normalnego życia. Istnieją sposoby, które pozwalają pozbyć się obciążenia finansowego. Jeśli potrzebujesz fachowej porady, zwróć się o pomoc do specjalistów. Eksperci z WyzerujDługi.pl doskonale wiedzą, jak skutecznie pozbyć się długów.

Dodaj komentarz