Co daje upadłość konsumencka?

Instytucja upadłości konsumenckiej została wprowadzona do polskiego prawa z myślą o osobach zadłużonych, które nie doprowadziły do swojego zadłużenia w sposób umyślny. Co daje upadłość konsumencka? Osoba ogłaszająca upadłość odzyskuje wolność finansową i psychiczną. Mimo że ta instytucja pozwala rozpocząć życie od nowa, to jednak dłużnicy muszą liczyć się z wyrzeczeniami.

Upadłość konsumencka – katastrofa czy szansa na nowy start?

Niespłacone zobowiązania utrudniają nie tylko planowanie budżetu, ale negatywnie przekładają się również na codzienne funkcjonowanie. Dłużnicy często są wyczerpani psychicznie odbieraniem kolejnych telefonów od wierzycieli czy wezwań od komorników sądowych. Z tego względu wiele osób postrzega upadłość konsumencką jako szansę na nowe życie – bez długów i strachu o jutro. Czy słusznie? Co daje upadłość konsumencka osobie zadłużonej?

Zalety upadłości konsumenckiej najczęściej są rozpatrywane na gruncie finansowym. Po przeprowadzeniu postępowania przed sądem dłużnik w części lub całości pozbywa się zaległych zobowiązań. Dzięki temu faktycznie powraca do społeczeństwa. Jego wynagrodzenie jest wolne od zajęć komorniczych, a on sam – o ile ma zdolność kredytową – może zaciągać nowe zobowiązania, np. może skorzystać z pożyczki czy kredytu hipotecznego.

Mimo że upadłość konsumencka pozwala pozbyć się długów, to oznacza też zlikwidowanie majątku dłużnika. Środki uzyskane ze sprzedaży mieszkania, samochodu czy innych rzeczy należących do upadłego zostaną przekazane wierzycielom. To cena, którą dłużnik ponosi tytułem oddłużenia się. Warto jednak pamiętać, że sprzedaż majątku dłużnika w drodze publicznej licytacji odbywa się również wówczas, gdy w stosunku do niego prowadzona jest egzekucja komornicza.

Spłać dług w ratach i żyj bez komornika

Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, które nie są w stanie poradzić sobie ze spłatą zaciągniętych zobowiązań, często postrzegają upadłość konsumencką jako jedyne sensowne rozwiązanie. Zalety upadłości konsumenckiej to przede wszystkim realna możliwość pozbycia się długów przewyższających możliwości finansowe dłużnika. Czy upadłość konsumencka zawsze oznacza umorzenie wszystkich zobowiązań? Niekoniecznie.

Celem upadłości konsumenckiej jest pozbycie się długów, ale to nie może odbyć się z pokrzywdzeniem wierzycieli. Z tego względu sąd po przeanalizowaniu materiału dowodowego może zarządzić częściową redukcję zadłużenia – dłużnik zostanie zobowiązany do spłaty części zadłużenia. Co w takiej sytuacji daje upadłość konsumencka?

Jeżeli sąd uzna, że dłużnik ma możliwość spłaty, chociaż części zadłużenia, ustalany jest plan spłaty wierzycieli. Jest to harmonogram, zgodnie z którym dłużnik będzie spłacał swoje zobowiązania. Plan spłaty może zostać ustalony maksymalnie na 3 lata. Upadły nie musi się jednak obawiać, że nie poradzi sobie z jego realizacją, bo sąd dostosuje wysokość rat do jego możliwości finansowych.

Wielu dłużników obawia się, że gdy ich mieszkanie zostanie sprzedane, z otrzymywanego wynagrodzenia będą musieli pokryć koszty wynajmu lokalu mieszkalnego, utrzymać rodzinę i dodatkowo realizować plan spłaty wierzycieli. Aktualnie obowiązujące przepisy dobrze zabezpieczają dłużnika. Z puli środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości musi zostać zabezpieczona kwota, która pozwoli dłużnikowi opłacić wynajem mieszkania nawet przez dwa lata.

Zaplanuj przyszłość od nowa

Co daje upadłość konsumencka? Możliwość normalnego funkcjonowania – bez długów, nękających telefonów od wierzycieli, pism od komorników i wreszcie strachu o przyszłość. To także szansa na odzyskanie godności i poczucia własnej wartości. W efekcie upadłości konsumenckiej upadły otrzymuje szansę na spokojne życie.

Po nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe upadłość konsumencka jest dostępniejsza, bo tańsza. To także zalety upadłości konsumenckiej – dzięki zmianie przepisów oddłużenie nie jest już fikcją, a żeby ją ogłosić, nie jest potrzebny majątek. Opłata sądowa za złożenie wniosku o upadłość wynosi 30 zł (i dodatkowo 17 zł, jeżeli dłużnik korzysta z pomocy pełnomocnika). Wskazówki dotyczące tego, jak uzyskać częściowe lub całkowite umorzenie długów, znajdziesz w artykule „Jak ogłosić upadłość konsumencką? Ogłoszenie bankructwa”.

Wymienione wyżej zalety upadłości konsumenckiej nie są jedynymi, o których warto pamiętać. Gdy dłużnik ogłosi upadłość, jego zobowiązania nie będą mogły przejść na spadkobierców. Inaczej mówiąc, to również zabezpieczenie potencjalnych spadkobierców.

Chcesz zacząć życie bez długów? Pamiętaj, że dobrze napisany wniosek to podstawa. Specjalizujemy się w pomocy osobom zadłużonym, które chcą skorzystać z instytucji upadłości konsumenckiej. Zgłoś się do nas, a wspólnie przeanalizujemy Twoją aktualną sytuację. Pomożemy Ci przygotować wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz przeprowadzimy Cię przez wszystkie formalności.

Dodaj komentarz