ABC upadłości konsumenckiej (FAQ)

Napisanie dobrze udokumentowanego, logicznego i przekonywującego wniosku o upadłość konsumencką to pierwszy krok do rozpoczęcia nowego życia, bez nękania przez windykatorów. We wniosku należy wskazać wszystkie okoliczność uzasadniające niezawinioną niewypłacalność dłużnika. Konieczne jest wymienienie wszystkich wierzycieli (podanie m.in. ich adresów oraz wysokości zaciągniętych zobowiązań. Wniosek składa się we właściwym miejscu zamieszkania sądzie po uiszczeniu opłaty w wysokości 30 zł.
Upadłość konsumencka to możliwość umorzenia lub zredukowania zobowiązań osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Ogłaszana jest w sytuacji, gdy przyczyną niewypłacalności nie jest wina umyślna. Możliwość ogłoszenia upadłości przysługuje każdemu dłużnikowi po złożeniu wniosku do właściwego sądu upadłościowego. Wniosek o ogłoszeniu upadłości składa się na odpowiednim formularzu a koszt wszczęcia postępowania upadłościowego to 30,00 zł.
Osobom zadłużonym udzielamy bezzwrotnej subwencji, pokrywającej do 70% kosztów obsługi prawnej kancelarii adwokackiej. Dodatkowo Fundacja świadczy bezpłatną pomoc prawną, formalną i doradczą podczas całego procesu oddłużenia.
Jeżeli upadły konsument będzie wykonywał swoje obowiązki, w tym przede wszystkim spłaci wierzycieli w sposób wskazany przez sąd upadłościowy (tj. wykona plan spłaty), to pozostała część zadłużenia będzie umorzona. Umorzenie długów jest ostatnim etapem postępowania upadłościowego, które następuje po realizacji planu spłaty. Umorzenie nie obejmuje jednak wszystkich długów. Oddłużenie nie dotyczy długów, które konsument zataił w postępowaniu upadłościowym, a także długów wynikających z alimentów, orzeczonych przez sąd grzywien, odszkodowań, zadośćuczynienia za krzywdę etc.
Oddłużenie w upadłości konsumenckiej to częściowe lub całkowite umorzenie długów konsumenta w stosunku do jego wierzycieli. Zobowiązania niespłacone w trakcie postępowania upadłościowego zostają umorzone z mocy prawa. Umorzenie długów jest możliwe po rzetelnym dokonaniu planu spłaty wierzycieli.
Zwykle kilka miesięcy, nie dłużej niż rok. Terminy są jednak zależne od wielu niezależnych czynników: sądu, syndyka, dokumentów oraz samego dlużnika. Na podstawie naszego kilkuletniego doświadczenia szacujemy, że czas trwania postępowania wynosi:
3-4 miesiące - pierwszy etap, od złożenia wniosku do ogłoszenia upadłości (w tym 1-2 miesiące od złożenia wniosku do wyznaczenia terminu pierwszego posiedzenia)
4-8 miesięcy - drugi etap, od ogłoszenia upadłości do umorzenia zobowiązań Najkrócej, czasem nawet dwa miesiące, trwają sprawy, w których dłużnik nie posiada żadnego majątku.
Oczywiście że warto. Zróbmy krótki test: zamknij oczy i wyobraź sobie siebie za rok, gdy uwolniony od długów jesteś niezależny od nikogo. Nie nękają Cię komornicy i windykatorzy, Twoje konta są odblokowane, a jedyny telefon, którego się spodziewasz to ten od znajomych. Walcząc o ogłoszenie upadłości ryzykujesz niewiele – w najgorszym przypadku wrócisz do punktu wyjścia. A do wygrania masz wszystko: Twoje życie i Twój spokój. Warto?
Dzięki subwencjom koszt naszych usług jest jednym z najniższych w Polsce. Dzięki subwencjom Fundacji koszt naszych usług jest jednym z najniższych w Polsce. Wiele zależy jednak od Twojej sytuacji i skomplikowania stanu prawnego. Nasz zespól prawników i ekonomistów przeprowadzi bezpłatną analizę Twojej sytuacji i zaproponuje najbardziej korzystne rozwiązanie, dotyczące upadłości konsumenckiej. Po wykonaniu weryfikacji w jakiej sytuacji jesteś, zdecydujemy, jaka droga będzie dla Ciebie najkorzystniejsza.